JDC EVENTS

JDC events heeft tot doel het promoten van sportactiviteiten in hoofdzaak gefinancierd door Sponsoring.

Daartoe kan zij alle activiteiten inrichten of eraan deelnemen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het doel.
JDC Events offers:
  • Brand Awareness & Recognition
  • Dynamic Product launches
  • Interactive Teambuildings
  • Media Exposure
  • Create, Develop and Enhance Credibility
  • Community Involvement & Giving Back
  • Distribute Samples or Trial Offers
  • Networking